Få mere tid til dine kunder - lad SDC stå for det tekniske.

Drift

SDC’s systemer kører på Europas førende 4. generations Core Banking system på en .Net-baseret serverplatform, som er gearet til understøtte behovene i fremtidens bank.

Med JN Data som underleverandør sikrer vi vores kunder:

Høj tilgængelighed

  • SDC kører 24x7 timers drift på frontoffice-systemer til pengeinstitutterne og selvbetjeningssystemer.

Høj stabilitet

  • Vores målsætning er en oppetid på 99,7 % - 99,9 % for alle onlinesystemer, målt som et gennemsnit over en måned.

Høj forsyningssikkerhed

  • 2-center drift sikrer fortsat drift i forbindelse med nedbrud.

Korte svartider

  • Systemer og driftsapparat optimeres løbende med henblik på at sikre korte reaktionstider og høj smidighed i systemanvendelsen.

Lav omkostning

  • Fællesskabet i SDC sikrer adgang til stordriftsfordele på grund af den store transaktionsvolumen, som pengeinstitutterne i fællesskab genererer.

Fleksibel kapacitet

  • Driftskapaciteten justeres løbende i takt med det aktuelle behov. Dette sikrer, at kunderne ikke betaler for mere end det aktuelle forbrug.

7x24 timers drift på frontoffice-systemer til pengeinstitutterne samt på alle selvbetjeningssystemer

 

Drift_SDC