Hold dig opdateret på sidste nyt fra SDC på din mobiltelefon, tablet eller computer.

Open banking - kort fortalt

Fremtidens fleksible bank med open banking 

SDC’s Open Banking-platform frisætter data, skaber ny fleksibilitet og giver pengeinstitutterne mulighed for at indgå i innovative partnerskaber med nye aktører inden for fintech.

Hvad er open banking?
Definitionen af open banking varierer, men de fleste er enige om, at open banking grundlæggende handler om tre ting: 

  • Open banking er en konsekvens af den generelle digitalisering og de seneste års udvikling af en global API*-økonomi.
  • Netværk - Open banking betyder en åbning både af de enkelte pengeinstitutters systemer via API’er og af det finansielle marked som helhed, hvor fintech-aktører bliver en integreret del af det finansielle økosystem.
  • Innovation - Open banking som et nyt API-lag oven på pengeinstitutternes basissystemer kan give anledning til fornyet innovation såvel internt som eksternt for pengeinstitutterne. Fremtidens digitaliserede pengeinstitutter vil indgå i en netværksøkonomi med tredjeparter, som via API’er vil levere nye, specialiserede finansielle services til pengeinstitutternes kunder.
    (*Application Programming Interface).

 

PSD2 og open banking
Ud over digitaliseringen er den væsentligste katalysator for open banking EU-direktivet PSD2. Direktivet åbner det finansielle marked for nye spillere og skaber øget konkurrence ved at stille krav til bankerne om adgang for tredjeparter til betalingskonti (betalingsinitiering og dataudtræk).
For at blive PSD2-compliant kræver det i praksis, at pengeinstitutterne stiller API’er til rådighed for tredjeparter, og dermed er første skridt i retning af open banking allerede taget. 

For de pengeinstitutter, der vil sikre sig, at de også fremover betragtes som relevante, går de næste naturlige skridt i retning af en API-baseret infrastruktur, som gør det muligt for det enkelte pengeinstitut at etablere sig som platform for mange typer af nye tredjepartsservices inden for fx betalinger, långivning, formuepleje osv.  

Hvordan arbejder SDC med open banking?

SDC udvikler i disse måneder et ambitiøst open banking-projekt, hvor API'erne bygges op gennem NEoS projeket og vil kunne stilles til rådighed i takt med NEoS udviklingen. 


De fem vigtigste ting, du skal vide om open banking

  1. Åbner for kontrolleret og standardiseret adgang til data og den generelle digitalisering af den finansielle sektor. 
  2. Leverer compliance til PSD2 for SDC pengeinstitutterne.
  3. Skaber mulighed for et helt nyt API-baseret økosystem mellem pengeinstitutter og tredjepartsleverandører af finansielle services. 
  4. Giver pengeinstitutterne nemmere og bedre muligheder for at udnytte data.
  5. Leverer en skalerbar platform, hvor pengeinstitutterne let kan håndtere svært forudsigelige spring i volumen


Hvornår er SDC klar?

Siden den 14. januar 2018 har SDC været klar med basis komponenter (adgangskontrol, platform, data) og API’er* til PSD2-compliance. Øvrige dele af SDC Open Banking forventes leveret løbende frem mod andet halvår 2018. 

 
SDC open banking kort fortalt