SDC i tal

SDC's kunder består af 120 pengeinstitutter i 5 forskellige nordiske lande

SDC A/S er ejet af sine kunder og brugere, som udgøres af et stort antal mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Sverige, Norge, Færøerne og Finland.

Pengeinstitutterne indgår som ejere enkeltvis eller i grupperinger. Aktieandelene varierer fra godt 20% til under 1%.

Ud over aktionærkunder omfatter kundekredsen et mindre antal pengeinstitutter og finansielle virksomheder, som er tilknyttet SDC på kommerciel basis.

 

Antal pengeinstitutter  120
Antal pengeinstitutafdelinger  715
Antal medarbejdere i SDC-pengeinstitutterne 8.212
Antal kundekonti i SDC-pengeinstitutterne  6,5 mio.
Antal kunder i SDC-pengeinstitutterne  2,5 mio.

 

 ÅRSRAPPORT

SDC Årsrapport 2018 

SDC Årsrapport 2017  

SDC Årsrapport 2016

SDC Årsrapport 2016 (kort version)

SDC Årsrapport 2015 

SDC Årsrapport 2014

SDC Årsrapport 2014 (kort version)

SDC Årsrapport 2013