SDC i tal

SDC's kunder består af 120 pengeinstitutter i 4 forskellige nordiske lande

SDC A/S er ejet af sine kunder og brugere, som udgøres af et stort antal mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Sverige, Norge og Færøerne.

Pengeinstitutterne indgår som ejere enkeltvis eller i grupperinger. Aktieandelene varierer fra godt 20% til under 1%.

Ud over aktionærkunder omfatter kundekredsen et mindre antal pengeinstitutter og finansielle virksomheder, som er tilknyttet SDC på kommerciel basis.

 

Antal pengeinstitutter  120
Antal pengeinstitutafdelinger  715
Antal medarbejdere i SDC pengeinstitutterne 9.500
Antal kundekonti i SDC pengeinstitutterne  7,6 mio.
Antal kunder i SDC pengeinstitutterne  2,9 mio.

 

 ÅRSRAPPORT

SDC Årsrapport 2017  

SDC Årsrapport 2016

SDC Årsrapport 2016 (kort version)

SDC Årsrapport 2015 

SDC Årsrapport 2014

SDC Årsrapport 2014 (kort version)

SDC Årsrapport 2013