Bem-vindo, Lisboa!

Eller, som vi siger på disse breddegrader: Velkommen, Lissabon!

Mandag den 15. maj kunne vi byde officielt velkommen til de første kolleger til vores helt nyåbnede kontor i Lissabon.

Som det fremgår i SDC’s Årsrapport 2022, har vi i 2022 fastholdt vores fokus på nearshore og udvidet dette ved at øge antallet af såvel BtB-konsulenter som antallet af fastansatte medarbejdere på vores polske kontor i Warszawa.

Vi oplevede i 2022, at den generelle efterspørgsel efter dygtige IT-folk i Polen steg markant i løbet af året. Specielt efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor en række virksomheder blev tvunget til at flytte deres IT-nearshore-aktiviteter fra Ukraine til nabolandene, er efterspørgslen efter dygtige IT-folk steget.

Derfor besluttede vi i 2. halvår af 2022 at åbne en ny nearshore-lokation i Lissabon i Portugal for at sikre fortsat tilgang af dygtige IT-kompetencer til fornuftige priser.

Og nu er åbningen af det portugisiske kontor – og endnu et medlem af SDC-organisationen – altså en realitet.

Nearshore-agenda som en del af SDC’s omkostningsfokus

De konstant stigende regulatoriske krav samt det igangværende niveauskifte inden for SDC’s platforme, kræver, at vi hele tiden har fokus på at optimere vores forretning og tilpasse omkostningerne inden for alle områder – herunder også konstant at drive en nearshore-agenda.

Henrik Buchholt Bach, CFO i SDC, fortæller:

”Udvidelsen af vores nearshore-setup med det portugisiske kontor er et stort og spændende skridt for SDC, og vi har glædet os meget til at byde vores nye portugisiske kolleger velkommen.

Mange faktorer er taget i betragtning i valget af Portugal som ny lokation. Men for at opsummere, så valgte vi Portugal på grund af udbuddet af kvalificerede IT-kandidater, som vi forventer vil hjælpe os med at imødekomme de udfordringer, vi oplever i forhold til at ansætte det nødvendige antal ressourcer i Danmark og Polen. Derudover har Portugal et godt uddannelsessystem, en stabil infrastruktur, sproglig og kulturel kompatibilitet i forhold til den øvrige organisation og, ikke mindst, den ønskede tilgang til IT- og datasikkerhed.

Rekruttering af nye dygtige kolleger er i fuld gang. Vi onboarder de første fem kolleger i midten af maj og forventer i omegnen af 25 kolleger inden årets udgang.”

Kontoret bliver en integreret del af SDC’s øvrige organisation med en lokal leder til at håndtere den daglige drift.