Careers at SDC

Vacancies

YOUR NEW CAREER BEGINS HERE 

We are always interested in rising talent, whether young or more mature. Experienced, or less so. Naturally, men as well as women. Geeks or focused project managers, forward-looking project developers or capable HR staff, to name just a few. Scroll down for a list of vacant positions.

Even if none of our vacancies fits your ambitions and skills, you can still register in our Careers Centre. We will keep you updated on career opportunities in your area of expertise, so that you will not miss anything. It is automatic and very simple.

 

IT-udvikler, der vil mere end blot at programmere

Vil du være med til at vedligeholde og udvikle pensionsapplikationer? Så vil vi glæde os til at byde dig velkommen til Pension Advisory & Tax Reporting, som er en del af Corporate Banking, der i dag beskæftiger mere end 50 medarbejdere og er i gang med en spændende udvikling – både teknologisk og forretningsmæssigt.
 

Bliv en del af et stærkt fagligt miljø hos SDC
Du kommer til at indgå i en afdeling, hvor vi leverer pensionsrelaterede løsninger, både til rådgivere og administrative medarbejdere i pengeinstitutterne. I samarbejde med andre IT-udviklere, forretnings-udviklere og testere varetager vi i fællesskab drift af systemer til understøttelse af vore kunders forretning inden for pension og myndighedsindberetning.
 

Løsninger med høj kvalitet til deadline
I vores daglige arbejde har vi fokus på vore kunder og den daglige drift og sætter en ære i at vores services er af høj kvalitet. Vi arbejder på flere platforme og programmeringssprog; det fordrer sans for struktur, innovation og samarbejde på tværs af Corporate Banking og øvrige afdelinger i SDC.
 
Som IT-udvikler vil du komme til at arbejde både i projekter og med vedligehold/drift samt kommercielle opgaver. Arbejdet involverer også at løsninger følger den vedtagne arkitektur, ligesom interne metoder, standarder og processer skal overholdes.
 

Nysgerrig og struktureret med evnen til at se sammenhænge
Vi forestiller os at du er nysgerrig på dine omgivelser og sørger for at lave de tiltag, der er nødvendige for at kunne udføre dine opgaver til tiden med høj kvalitet. Ligeledes at du i en dynamisk og spændende hverdag kan prioritere dine opgaver og motivere dig selv, når flere fokusområder er i spil på samme tid. Vi arbejder bredt med flere afdelinger og med samarbejdspartnere eksternt, hvorfor det er afgørende at du har gode samarbejdskompetencer og kommunikationsevner.
 
Du skal være interesseret i at lære både forretning og kunder at kende. Det vil være værdifuldt hvis:
 
 • du har en relevant videregående uddannelse, gerne IT-faglig
 • du er mainframeudvikler med 5+ års erfaring (PL/1, DB2/SQL, JCL, Cobol)
 • du har en baggrund fra den finansielle sektor
 • det falder dig naturligt at samarbejde om opgaveløsning og selvfølgelig beskrive og dokumentere dit arbejde, hermed også et solidt ansvarlighedsgen
 • du behersker engelsk i tale og på skrift
 • sidst, men ikke mindst, at du har et godt humør
 
Desuden vil det være en fordel, men ikke et krav, hvis du kender til TFS og Visual Studio 2017.
 
Alt det praktiske
Er du blevet nysgerrig på at høre mere om stillingen og SDC, er du velkommen til at give Kit et ring. Vi ser frem til at modtage dit CV og uddannelsespapirer samt kort motiverende cover letter.

I mellemtiden kan du lære meget mere om SDC her: https://www.sdc.dk/
 
 

Ansøg her

Service Delivery Management Lead - Sales

Sales & Account Management i SDC søger til en nyoprettet stilling en Service Delivery Management Lead, som vil gøre en forskel og som kan hjælpe os med at nå vores ambitiøse mål. Du får muligheden for at komme ud i hele SDC organisationen og få sat dine fodaftryk og få styrket din karriere i vores team, som arbejder og efterlever fælles aftalte spilleregler:
 
Vi er et Team – Vi arbejder mod fælles mål
Vi deler gladeligt ud af vores erfaringer og viden til fælles glæde – Sammen er vi stærkere
Vi er åbne og ærlige – Altid med respekt for hinanden
 
I Salgsteamet sidder 15 fantastiske kollegaer, som glæder sig til at byde dig stort velkommen.
 
SDC er en organisation i spændende udvikling med et stærkt fokus på kundetilfredshed og med ambitiøse mål, om at tilbyde vores kunder et højt serviceniveau og en fremragende bankoplevelse. Både vi og vore kunder stiller store krav til leverancernes kvalitet og økonomi.

Vi søger nu en leder, som kan og vil tage styringen for udviklingen og implementering af SDCs nyetablerede mindre Service Delivery Management enhed, som har til formål at sikre intern koordinering og høj kundetilfredsfred.

Stillingen rummer både ledelse, leveranceansvar for kommercielle ydelser til SDCs kunder og udvikling og implementering af best practice processer.

Dine primære opgaver vil være:
 • Via dialog med kunder og SDCs leveranceområder at sikre høj kundetilfredshed omkring SDCs små og mellemstore kommercielle leverancer
 • Afholde statusmøder med kunder med gennemgang af igangværende leverancer
 • Ledelse og coaching af medarbejdere
 • Optimering af eksisterende processer samt etablering og implementering af eventuelt nye principper og processer for Service Delivery Management baseret på best practice.
 
Vi forestiller os, at du som person:
 • er engagerende, åben og lyttende
 • er handlekraftig – får ting til at ske både på egen hånd og ved andres hjælp
 • sætter en ære i at levere gode kundeoplevelser
 • formår at skabe nye strukturer på pragmatisk vis
 • tør udfordre – det gælder både kunder og interne interessenter
 • har erfaring fra en lignende stilling

Vi tilbyder dig som vores nye Service Delivery Management Lead:
 • Et job med stor mulighed for at påvirke dine omgivelser
 • En virksomhed med store ambitioner, hvor der er højt til loftet
 • Løn og vilkår som matcher dine kvalifikationer

Alt det praktiske
Kan du se dig selv i rollen som Lead for Service Delivery Management i SDC hører vi gerne fra dig. Send os dit CV, uddannelsespapirer og et kort motiveret cover letter. Har du  spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at give Stig et ring.

I mellemtiden kan du finde meget mere information og inspiration til SDC her: https://www.sdc.dk/  
 
 

Ansøg her

Project Manager

Vil du være med til at planlægge og styre projekter A – Z for optimal levering til vores kunder? Og kan du se dig selv være en del af en moderne, forretningsorienteret it-partner for den finansielle sektor i Norden?
 
Bliv en del af endnu et stærkt fagligt Project Manager miljø i SDC

Vi er et full-service IT-center for 120+ pengeinstitutter i Norden. I Project Management er vi 40+ projektledere, hvis opgave er at planlægge og styre projekter frem mod succesfulde leverancer af høj kvalitet.
Vi søger en Project Manager, der med overblik og sikker hånd kan drive komplekse IT-udviklingsprojekter fra start til slut også, selvom du møder udfordringer undervejs.
 
Du kommer til at indgå i et team med engagerede kolleger, der har ansvaret for en del af SDCs forretningsområder. Vi leder projekter inden for bl.a. digital kunderådgivning, investment banking, låne-og kreditprocesser, netbank, Robotics, Office 365, Azure, IT Infrastruktur mfl.
 
Du bliver en del af et arbejdsmiljø præget af åbenhed, tværfagligt fokus samt et højt fagligt niveau, og da SDC har et stort potentiale til ’mere’, ønsker vi, du vil hjælpe os videre i vores udvikling.
 
Planlægning, scoping og styring af projekter

Som Project Manager kommer du til at stå for planlægning, scoping og styring af udviklingsprojekter, hvor du sikrer, at vi kan gennemføre projekterne. Ydermere deltager du i styregruppemøder, hvor du tilvejebringer beslutningsgrundlag for projektet.
 
Du varetager interessenthåndtering i SDC og over for kunder samt arbejder tæt sammen med projekts ejer, Architect og Business Developer, der varetager den faglige del af projektet. Hermed står du også for den daglige ledelse af projektteamet
 
Du kommer med:
 • Minimum 3 års dokumenteret praktisk erfaring med komplekse IT-projekter, og eller projekter i den finansielle sektor
 • Styr på din Project Manager værktøjskasse, erfaring med vandfald og scrum og ledelse af nearshore team
 • Project Manager certificering f.eks. IPMA
 • Sprogforståelse af svensk og norsk, da vi har mange projekter med vores nordiske kunder. Engelsk på business niveau
 • Længere videregående uddannelse f.eks. ingeniør
 
Du får ansvaret for både store og mindre projekter med høj kompleksitet og udøver klassisk projektstyring som:
 • Projektplanlægning og projektopfølgning
 • Scope og ændringsstyring
 • Projektbudget og ressourcestyring
 • Risiko og issue håndtering
 • Projektrapportering samt at leve op til SDCs projektmodel
 • Håndtering af projektets interessenter som er team, kunder og leverandører
  
Som person har du drive, er udadvendt og bidrager med dine gode samarbejds- og kommunikationsevner, i relation til de mange forskellige interessenter du er i kontakt med.
 
Få gode udviklingsmuligheder og vilkår

Du får gode kolleger, stor indflydelse på din egen hverdag og muligheden for at blive en eftertragtet ressource internt i huset.
 
Som Project Manager kommer du til at arbejde med en best in class projektstyringsplatform, der består af et fuldt udbygget MS Project online værktøj.
 
Kontakt:

Er du blevet nysgerrig på at høre mere om rollen som Project Manager i SDC, er du velkommen til at give Jan ring. Vi ser frem til at modtage dit CV og uddannelsespapirer samt et kort motiveret cover letter. Vi kalder løbende til samtale frem til deadline.
 
I mellemtiden kan du læse mere om SDC her: www.sdc.dk


 

Ansøg her

Presales Manager

Sales & Account Management in SDC is currently looking for a Presales Manager who wants to make a difference, and can help us reach our ambitious goals. You will work with the entire organization and have an opportunity to boost your career in our team. Our teamwork is based on:
 
 • We are one team – we work towards common goals
 • We share our knowledge and experience – we are stronger together
 • We are open and honest – always with respect of each other
 
SDC is on an exciting journey with strong focus on customer satisfaction and with strong ambitions on improving the foundation for delivering a great banking experience. Our customers have high expectations of our ability to deliver on their future needs for banking IT and our own are even higher.

We are looking for a Presales Manager for a newly created position within our Sales and Account Management area who can help us and our customers in shaping good ideas into specific offerings.

Your main role is to assist the organization, bringing new ideas and concepts to the market by creating solution descriptions and sales material to be used by account managers to enter dialogue with customers. Additionally we expect you to improve the organizational understanding of presales activities even further
 
 
Your primary tasks:
 
 • Conceptualization of ideas - thinking all the way around an idea/solution
 • Shaping new ideas and make them sellable
 • Create an overview and coherence across SDC’s solutions
 • Being a central part of creating the customer journey
 • Create go to market plans and needed sales material in close collaboration with colleagues from both Sales and the delivery Organizations
 • Participate in and potentially lead bid teams when needed
 • Assist in critical bids with both expertise and hands-on action when needed
 • Drive SDC towards a more service oriented approach
 • Assist in the annual strategy planning cycle
 
We expect that you:
 
 • have an excellent business understanding
 • are engaging, open and a good listener
 • are action oriented – you get things done either by yourself or by the help of others
 • know and feel expectations from the customer
 • dare to challenge – both customers and colleagues on their perceptions of what can be done
 • are strong in building relations
 • have experience from a similar position
 • have higher education
 • Speak and write in English, and have a feeling for the Nordic languages
   
Our offers to you includes:
 
 • a job with big impact on your surroundings and SDCs realized strategic direction
 • a culture with high ambitions  and room for the individual
 • terms and conditions matching your  qualifications

Application and contact information

You are welcome to contact Stig or Anette should you wish to know more about the position or SDC,. Please send your CV and diplomas and a short motivated cover letter. We are looking forward to hearing from you.
 
 
Meanwhile: Have a look at SDC: https://www.sdc.dk/

 


Ansøg her

Business Developer til Migration

Vil du være med forrest, når det handler om bankkonverteringer og kundekontakt? Vil du bringe din bankerfaring, og gode kommunikationsevner i spil i samarbejdet mellem SDC og vores kunder? Er du nysgerrig på hvordan din nuværende rolle kan bringes i spil som Business Developer i vores område Migration?
 

Om jobbet
Som Business Developer i Migration planlægger og gennemfører du fusioner og konverteringer i samarbejde med vores kunder. Du bidrager med analyser og afklaringer samt viden om, hvordan SDC’s systemer fungerer.
 
Du kommer til at arbejde tæt sammen med projektets projektleder, som varetager den administrative, koordinerende og ledelsesmæssige del af projektet. Samtidig kommer du til at indgå i team med fire erfarne Business Developers, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø præget af åbenhed, tværfagligt fokus samt et højt fagligt niveau. Overordnet i SDC, er udvikling et nøgleord, og du får rig mulighed for at sætte dit eget præg på arbejdet og bidrage til vores fortsatte udvikling.
 

Om dig
Vi leder efter dig, som er analytisk funderet og god til at imødekomme og forstå kundens behov. Du er en god kommunikator, som forstår vigtigheden af relationer. Du nyder at skabe kontakt og netværk, og det falder dig naturligt at samarbejde med både kunder og kollegaer internt i organisationen. Du er initiativrig og selvstændig og er ikke bange for at træffe beslutninger på egen hånd.
 
Derudover har vi forventninger til dig, så som at du har:
 • solid bankerfaring fra den finansielle sektor
 • erfaring med kernesystemet og kernesnedkeri
 • erfaring med og er vild med kundekontakt
 • er kommunikativt stærk skriftlig såvel som mundtlig
 • er stærk i engelsk både mundligt og skrifteligt
 • forstår svensk og norsk
   
Når konverteringerne gennemføres, vil der forekomme weekendarbejde – 4-6 weekender om året. I forbindelse med projektforløb må du påregne noget rejseaktivitet.
 

Alt det praktiske
Er du blevet nysgerrig på at høre mere om rollen som, Business Developer i Migration, er du velkommen til at give Morten et ring. Vi ser frem til at modtage CV og uddannelsespapirer samt kort motiveret cover letter.
 
I mellemtiden kan du læse mere om SDC her: www.sdc.dk

 

Ansøg her

Senior Business Analyst

Har du lyst til at spille en central rolle i et område med stor bevågenhed? Vi søger en Senior Business Analyst til vores område New Ebank & Sales Platform (aka NEoS).


Et stærkt fagligt innovativt miljø

I NEoS arbejder vi på udviklingen af en ny, banebrydende net- og mobilbank til erhvervskunder og privatbrugere i mere end 120 nordiske banker. Vores team står og mangler dig som kan hjælpe os videre i vores fortsatte udvikling af fremtidens eBank.
Neden for er opgaverne kort beskrevet, disse som du med dit drive, engagement og selvstændige tilgang kan være med til at løse:
 
 • Analyse af de nuværende eBank processer i forhold til den fremtidige løsning
 • Udfærdigelse User Stories som beskriver kravene til eBanken
 • Specifikation og fremlæggelse af ændringsbehov til leverance teams, herunder interne udviklings teams og ekstern underleverandør af den nye eBank
 • Krav til dataindhold i vores APIer
 • Review af Design/UX for ny eBank fra vores underleverandør
 • Håndtering af mange interessenter (leverandør, end-users, PI, internt SDC
 • Facilitering af workshops

Lidt om dig:

Du forstår at kvalitetssikre, skabe overblik og nyder at omsætte forretningskrav til systemkrav på en helhedstænkende måde. Det betyder at du besidder stærke analytiske evner, og er fortrolig med gængse analyse processer og -metoder samt er systematisk og kommunikerer godt og præcist med andre. Du tager ansvar for at en opgave følges til dørs og involverer de nødvendige interessenter, som er med til at sikre, at opgaven er færdig til tiden. Det er at foretrække at du har erfaring med agil udvikling og væsentligt at du har kendskab til bank produkter, betalingsprocesser, rettighedsstyring og forståelse for slutbrugerens behov. Vi har travlt og du skal kunne jonglere med mange bolde på samme tid.

Vi stiller høje krav, men gengælder med blandt andet:
 
 • En selvdrevet funktion hvor du får ejerskab for tildelte ansvarsområder.
 • Fagligt dygtige kollegaer i et High performans team, hvor fremdrift og kvalitet er i højsæde.
 • Muligheden for at præge, udvikle og skabe nordens bedste eBank.

Indgangsvinkler til Senior Business Analyst rollen:
 
 • Du har + 5 års erfaring fra en lignende rolle, optimalt fra bankverdenen
 • En længerevarende uddannelse (cand. Oecon., cand.polit. eller tilsvarende)
 • Behersker engelsk i skrift og tale på Business level
 • Kendskab til de nordiske sprog er også en fordel

Alt det praktiske
Er du blevet nysgerrig på at høre mere om rollen som vores nye Senior Business Analyst, er du velkommen til at give Sille et ring. Vi ser frem til at modtage dit CV og uddannelsespapirer samt et kort motiveret cover letter.

I mellemtiden kan du læse mere om SDC her: http://www.sdc.dk/
 

Ansøg her