Case

Compliant og sikker digital dokument­signering for alle nordiske pengeinstitutter

Sammen med Signicat, en af Nordens største IT-leverandører til den finansielle sektor, har vi gennem snart et årti samarbejdet om digital dokumentsignering via løsningen SigningOne. 

Samarbejdet blev forlænget i begyndelsen af 2024, og tendensen fra de foregående år forventes at fortsætte: Et støt stigende antal signeringer hos SDC-pengeinstitutternes kunder på tværs af hele Norden. Væksten afspejler den stigende accept af og tillid til digitale transaktioner, understøttet af stærke sikkerhedsforanstaltninger og compliancestandarder.


Sterk løsning til pengeinstitutterne
Rasmus Lundgreen er Department Manager i afdelingen Self-Service Processes i SDC, hvor samarbejdet med Signicat er funderet. Han fortæller:

”Med Signicat som leverandør har vi gennem flere år kunnet tilbyde pengeinstitutterne en compliant, sikker og omkostningseffektiv signeringsløsning af kundedokumenter. Løsningen hedder SigningOne og muliggør, via integration med de nationale digitale ID’er MitID, BankID og Samleikin, en tryg og sikker dokumentsignering af fx realkreditlån og kreditkortansøgninger for pengeinstitutternes kunder. 

Lidt forenklet sagt, så er SigningOne motoren bag det digitale underskriftsrum i bankkundernes net- og mobilbank – en motor, som gør det muligt at indhente dokumenter fra flere udbydere og systemer til digital signering, hvilket gør signeringsprocessen nem, sikker og brugervenlig for både kunderådgiver og kunde. Fuldt digitaliserede løsninger som denne er afgørende for banker, der søger konkurrencedygtige it-løsninger, der problemfrit kan integreres i deres systemer”, fortæller Rasmus Lundgreen.


Rasmus Kristiansen Signicat_Rasmus Lundgreen SDC

Rasmus Kristiansen, Signicat (t.v.) og Rasmus Lundgreen, SDC. 

Stærke leverandører og tværnordiske løsninger
Et væsentligt element i SDC’s strategiske arbejde er partnerskaber med stærke leverandører, som kan stille tværnordiske løsninger til rådighed for pengeinstitutterne i SDC-fællesskabet. SDC’s åbne kernebankplatform muliggør integration af disse tredjepartsløsninger, hvilket bidrager til mere omkostningseffektiv udvikling og dermed styrket konkurrenceevne hos både SDC og kunderne. 

”Signeringsløsningen bag SigningOne er et af de tekniske flagskibe hos Signicat, og vi er rigtig stolte over, at en stærk partner som SDC har valgt at konsolidere signeringer for alle deres pengeinstitutter på tværs af Norden hos os – og dermed er med til at styrke den fortsatte udvikling af vores signeringsplatform.

SigningOne håndterer nu årligt tæt på 4 mio. dokumenter via SDC - et antal som stiger støt år for år i takt med, at løsningen vinder større og større indpas blandt pengeinstitutterne i SDC-fællesskabet. Vi er stolte af at bidrage til dette og også af at bringe sikre digitale tjenester tættere på slutbrugerne”
, siger Rasmus Kristiansen, Country Manager hos Signicat i Danmark. 


Partnerskabet udvidet på Digital Identity Summit

SDC's deltagelse i Digital Identity Summit, som Signicat afholdte den 11. april 2024 i København, styrkede samarbejdet mellem parterne. Konferencen havde til formål at dykke ned i nye tendenser inden for digital identitet og adressere konsekvenserne af identitetssvindel og misbrug af AI på både organisationer og enkeltpersoner.Om Signicat

Signicat er en førende, paneuropæisk virksomhed inden for digital identitet med en enestående historik inden for verdens mest avancerede digitale identitetsmarkeder. Grundlagt i 2006, er Signicats mission at bygge teknologi, som gør det muligt for folk at stole på hinanden i en digital verden. Deres digitale identitetsplatform indeholder den mest omfattende pakke identitetsverificerings- og godkendelsessystemer i verden, som alle er nemt tilgængelige via et enkelt integrationspunkt. Platformen understøtter og orkestrerer nemt hele identitetsrejsen, fra autentificering og onboarding til login og samtykke samt indgåelse af juridisk bindende forretningsaftaler.