SDC arkitektur bygning Ballerup

Et tilfredsstillende 2016

SDC koncernen fik en omsætning på 1,7 mia. kr. i 2016, hvilket svarer til en vækst på 4 % i forhold til 2015, hvor omsætningen lå på 1,64 mia. kr. Koncernen landede et EBITA på 75 mio. kr. og et resultat efter skat på 47 mio. kr., hvilket er som forventet. 

”Stordrift er et nøgleord i det marked, vi bevæger os i og derfor er vi tilfredse med resultatet. Volumen giver den tyngde, som bl.a. er medvirkende til, at vi kan levere stadig mere it til vores kunder pr. krone og hermed styrke deres konkurrenceevne”, fastslår SDC´s adm. direktør Jesper Scharff.

I et konkurrencepræget marked har pengeinstitutterne også brug for it-løsninger, der både effektiviserer bankdriften og bidrager til at tiltrække nye kunder og ny forretning.

”Pengeinstitutternes behov for it-løsninger er i vidt omfang de samme på tværs af Norden. Derfor giver det rigtig god mening, at udvikle fællesnordiske løsninger. Det giver større udviklingskraft og lavere priser for hver enkelt af de mere end 120 SDC-pengeinstitutter”, understreger Jesper Scharff. Over 70% af de løsninger, der udvikles af SDC, benyttes på tværs af landegrænserne i Norden.

Derfor har der også i 2016 været et stort fokus på, at investere i nye forretningsskabende løsninger.   Bl.a. har SDC i 2016 fortsat videreudviklingen af rådgivningsplatformen, SDC Advisor, der er blevet lanceret en helt ny kapitalmarkedsløsning, nye digitale selvbetjeningsløsninger er blevet lanceret og mobilbanken har fået et markant løft. Derudover har man også valgt at investere i afvikling af teknisk gæld for at optimere svartider og stabilitet, hvilket også vægter højt i forhold til kundernes tilfredshed.

Til at understøtte udviklingen har SDC i 2016 fordoblet sit nearshoring-engagement i Warszawa, som omfatter 140 udviklere. Samtidig udbygges de strategiske samarbejder og partnerskaber med fintech-virksomheder i Norden, som både bidrager med udviklingskraft og innovation.

 

SDC Årsrapport 2016

SDC Årsrapport 2016 (kort version)

SDC Årsrapport 2016 er nu offentliggjort