Risikostyring

Skab den bedste bankoplevelse 

Risikostyring handler blandt andet om at reducere effekterne af udsving i valutakurser og renter. Om at beholde overblikket og sikre kontrol i en usikker verden. 

Det hjælper vi med i SDC, så pengeinstitutterne kan fokusere på at skabe de bedste bankoplevelser for sine kunder.  

Vi leverer nøgletal til såvel kredit-, markeds- samt likviditetsrisiko samt avancerede risikoallokeringsmodeller. Risikostyring dækker over en række områder fra intradag, værdiansættelse og konsolidering af markedsrisiko til daglig opgørelse af instruksgrænser og rapportering af både kapitalbelastning og afkast. 

SDC benytter Opics som Capital Markets-, Treasury- og Intradag Risk-system.

Opics - SDC's Capital Markets platform

  • Systemunderstøttelse for konsolidering af markedsrisiko for obligationer, aktier, FX og renter.
  • Opgørelse af instruksgrænser i henhold til ledelsesbekendtgørelsen
  • Værdiansættelse og andre nøgletal
  • Opgørelse og styring af modpartsrisiko, udover derivater også udsteder- og afviklings- risiko.
  • Rapportering af daglig kapitalbelastning for markedsrisiko efter gældende kapitalregler (specifik risiko, renterisiko, aktierisiko, valutarisiko (valutaindikator1), kreditspændsrisiko)
  • Afkastrapportering

    Læs mere om regnskab og rapportering