Kernesystem

En løsning med flere muligheder

Vores Kernesystem er designet med fokus på høj driftsstabilitet, skalérbarhed og fleksibilitet og kan tilpasses det enkelte pengeinstituts specifikke behov. Samtidig opnår pengeinstitutter med SDC's Kernesystem konkurrencemæssige fordele og lave omkostninger ved at være en del af en fælles løsning. Systemet er et moderne rammeværk baseret på IBM Financial Services Data Model. For at sikre en fremtidsorienteret løsning, har vi i løbet af de seneste år skiftet fra traditionel mainframe-arkitektur til .NET-serverteknologi. 

Designet til fleksibilitet
Med Kernesystemet beslutter hvert enkelt pengeinstitut selv, om der ønskes en løsning med fuld brug af SDC’s muligheder eller en højere grad af egne og tredjepartsapplikationer, som, via åbne API’er, integreres direkte med Kernesystemet. 

Nordisk løsning
SDC er den eneste udbyder på det nordiske marked, som tilbyder en platform, der understøtter sikkerheds- og compliancekrav på tværs af den nordiske banksektor. Alle SDC-pengeinstitutter benytter derfor samme version af Kernesystemet – selvfølgelig med sprog, valuta og national lovgivning tilpasset hvert enkelt pengeinstituts oprindelsesland.

Inspiration og kontakt

Dagligbank

Dagligbank

Giv jeres medarbejdere mere tid til rådgivning og salg.

Ét system på tværs af Norden

Facit Bank har kunder i både Danmark, Norge og Sverige og bruger det samme Kernesystem i alle tre lande.

Kontakt Peter Vilson

Hvis I vil høre mere om Kernesystemet kan I kontakte vores Client Director, Peter Vilson.