ESG mor barn natur

ESG

Towards Sustainable Banking

Den finansielle sektor er af EU blevet udpeget til at være en vigtig spiller i den bæredygtige omstilling – bl.a. ved at inddrage bæredygtighed i rådgivningen af kunder og tilbyde flere grønne produkter. ESG står derfor højt på dagsordenen, både hos SDC og hos SDC-pengeinstitutterne.

Vi har navngivet vores ESG-ambition Towards Sustainable Banking. Et af de vigtige områder er etablering af et solidt ESG-datafundament, som gør det muligt for pengeinstitutterne at hjælpe privat- og erhvervskunder til at foretage mere bæredygtige valg, der bidrager positivt til den grønne omstilling af vores samfund. 

ESG i SDC

ESG Center of Excellence hjælper organisationen med at udvikle ‘ESG by Design’ i interne arbejdsprocesser. 

SDC følger ESG Best Practices inden for IT og banking. Og som leverandør af kritisk finansiel infrastruktur i Norden, er vi bevidste om vores samfundsansvar. 

ESG Grafik DK

Kontakt - og mere information

Dorte Raahave Østerdal

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål til ESG i SDC så tag kontakt til Head of ESG, Dorte Raahave Østerdal.

Årsrapport 2022

ESG rapportering

SDC rapporterer årligt på ESG. Du finder vores seneste rapportering i SDC’s årsrapport 2022 her.

Et liv i balance

Læs mere om hvordan SDC er som arbejdsplads og hvordan vi investerer i vores medarbejdere.