Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik har SDC beskrevet, hvordan SDC behandler og beskytter de personoplysninger, som SDC er ansvarlig for. SDC er ansvarlig for personoplysninger på ansatte hos SDC, konsulenthuse, samarbejdspartere og tilknyttede pengeinstitutter. 

Når SDC behandler oplysninger, vil vi henvise til denne privatlivspolitik. SDC kan i nogle tilfælde sende eller udlevere særskilt information om behandling af personoplysninger, hvis behandlingen ikke er tilstrækkeligt beskrevet i denne politik.

Sådan behandler SDC personoplysninger:

Ansøgere, ansatte eller konsulenter i SDC
Når du søger job i SDC, bliver ansat i SDC eller starter som ekstern konsulent i SDC, behandler SDC en række personoplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning, ansættelse eller den funktion du skal udføre i SDC.
De specifikke personoplysninger SDC behandler om dig og grundlaget for behandlingen gives i forbindelse med ansøgning af job, ansættelsen eller aftaleindgåelsen om en konsulentydelse i SDC.

Kontaktpersoner i pengeinstitutter og hos samarbejdsparter og gæster i SDC
SDC registrerer kontaktoplysninger på personer, f.eks. kontaktpersoner i pengeinstitutter eller hos samarbejdsparter.
 
Formålet med dette er muligheden for levering af en ydelse f.eks. udsendelse af et nyhedsbrev, deltagelse i et arrangement, kursus eller i et projekt hos SDC.SDC registrerer udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige for at levere den pågældende service, f.eks. til udsendelsen eller fakturering af den pågældende ydelse. Det er således kun almindelige personoplysninger som navn, stilling, arbejdsemail, tlf.nr. hos arbejdsgiveren, samt navn på arbejdsgiveren som registreres hos SDC.

Er du gæst hos SDC, registreres du af sikkerhedsmæssige årsager med navn 
ved ankomsten.

Retsgrundlaget for behandling af ovennævnte personoplysninger er den såkaldte interesseafvejningsregel. SDC forfølger en legitim interesse ved at behandle disse oplysninger, så vi kan komme i kontakt. En interesse der ikke strider mod den registreredes rettigheder, men er både i SDC’s, 
kundernes og samarbejdsparternes interesse .

Opbevaring af personoplysninger
SDC har faste kriterier for, hvornår vi sletter vores personoplysninger. 
Dette sikre, at vi kun opbevarer personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen. Formålet kan både være af hensyn til opfyldelse af konkret lovgivning, f.eks. bogføringsloven eller at sikre, at vi kan levere den pågældende ydelse.

Videregivelse af personoplysninger
SDC videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til andre. SDC vil altid sikre et lovligt grundlag for videregivelse og oplyse dette specifikt.

Brug af cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre oplevelsen på siden. 

Dette skal gøre siden mere relevant for vores brugere. 


Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder?
Efter persondatareglerne har du en række rettigheder. Du har f.eks. ret til at få indsigt i dine oplysninger, få slettet oplysninger, som SDC ikke længere har et formål til at bevare og et grundlag til at behandle og selvfølgelig at få rettet dine oplysninger, hvis de er forkerte.
For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Rasmus Broeng Jørgensen
SDC A/S
Borupvang 1A
DK – 2750 Ballerup
Telefonnummer –44 65 71 11
E-mail -   dpo@sdc.dk


Vi opfordrer til, at du ikke sender følsomme eller fortrolige oplysninger i en eventuelt henvendelse. 

Klage til Datatilsynet
Er du utilfreds med den måde SDC behandler dine personoplysninger på, kan du sende en klage til Datatilsynet på følgende måde:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. 
1300 København K 
dt@datatilsynet.dk

Er du kunde i et pengeinstitut?  – så er pengeinstituttet ansvarlig for dine personoplysningerp

SDC er en it virksomhed, der leverer it-ydelser, primært i form af systemløsninger og behandling af data til ca. 120 nordiske pengeinstitutter. Det betyder, at SDC er databehandler for disse pengeinstitutter. SDC er bl.a. registreret som abonnent vedrørende 
opdatering af oplysninger fra cpr-registeret. Det er vi på vegne af og som databehandler for vores tilknyttede pengeinstitutter.
Er du kunde i et af disse pengeinstitutter, er du ikke omfattet af SDC’s privatlivspolitik og SDC har ikke adgang til dine personoplysninger som dataansvarlig. Er du kunde i et pengeinstitut, skal du derfor altid kontakte dit pengeinstitut, hvis du ønsker oplysninger om behandling af 
dine personoplysninger eller gøre brug af dine rettigheder. Det er pengeinstituttet, som er dataansvarlig for personoplysninger om pengeinstituttets kunder. Du kan finde en liste over de pengeinstitutter, der er knyttet til SDC her.