SDC indtræder som medejer af JN Data

SDC er med effekt fra 18. december indtrådt som medejer af JN Data

Som leverandør af it-drift og infrastruktur til SDC og SDC´s kunder er JN Data en strategisk vigtig samarbejdspartner for SDC. 


SDC har siden 2010 været partner i JN Data. Medejerskabet er en naturlig videreudvikling af samarbejdet , der sikrer en mere tidssvarende relation til JN Data og understøtter den fortsatte udvikling af SDC´s forretning. 

Vi oplever en løbende tilgang af nye kunder til SDC fra hele Norden og forventer at styrke SDC´s placering i det nordiske marked yderligere i det kommende år. Det er væsentligt for at os, at have stabile og stærke samarbejdspartnere og leverandører, der kan understøtte denne udvikling. 

SDC building headquarter