Stadil Sparekasse tæt på Vesterhavet

En rigtig god investering

Stadil Sparekasse har en næsten 150 år lang historie bag sig som selvstændigt pengeinstitut. IT-mæssigt har sparekassen klaret sig dels ved at samarbejde med andre pengeinstitutter og dels ved at løse en række af opgaver i banken - opgaver som bankkunder normalt selv udfører. 

Med tiden var sparekassens it-platform blevet for ufleksibel, de manuelle rutiner var blevet for krævende. 

Sparekassen undersøgte derfor sammen med en række andre mindre pengeinstitutter muligheden for at finde en it-leverandør, der havde en moderne, full-service bank-platform og som med et slag kunne gennemføre generationsskiftet på IT siden. 

Blandt de datacentre som pengeinstitutterne kiggede på var det SDC’s systemer, der bedst levede op til kravet om fleksibilitet, stabilitet og ikke mindst pris. 

I slutningen af oktober måned 2016 kom Stadil Sparekasse sammen med 2 andre små banker over på SDC’s systemer. Bankerne fik dermed adgang til alle de ydelser som bankkunder i dag forventer: mobilbank, straksbetalinger osv. 

Når en ny bank starter på SDC oprettes banken i SDC’s kernesystem og øvrige systemer. Derefter kører bankens data gennem SDC konverteringsprogram og banken opretter sine produkter i kernesystemet. Dermed er banken parat til at lukke kunderne ind. 

Antallet af kunder og konti i Stadil havde et så begrænset omfang, at det blev vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt at fortage en manuel konvertering – dvs. oprette kunder og konti direkte i kernesystemet. 

Med etableringen i SDC’s systemer slap sparekassen for en række manuelle rutiner – rutiner som kunderne nu selv løser – og sparekassen blev en del af den normale danske og internationale betalingsinfrastruktur og kan nu tilbyde deres kunder de samme produkter som alle andre bankkunder nyder godt af. 

Janus Vestergaard adm. direktør i Stadil: - Vi har sparet rigtig mange timer ved at få automatiseret de manuelle rutiner. Det har naturligvis også kostet tid at få taget SDC’s mange systemer i brug, men jeg er ikke i tvivl om, at det har været den rigtige investering.