Triangle Overlay Pattern

SDC'S HISTORIE

Det er sket meget, siden SDC blev etableret som foreningen Sparekassernes Datacentraler i 1963. Men idégrundlaget er det samme som dengang: At tilbyde lavere omkostninger for det enkelte pengeinstitut gennem fælles stordrift. Her er de vigtigste milepæle i SDC's historie.

2013 -
FREMTIDENS BANKRÅDGIVNING
I perioden fra 2013 til i dag har vi:
...ekspanderet yderligere i det nordiske marked og budt velkommen til 14 nye pengeinstitutter.

...søsat et helt nyt rådgivningsværktøj, SDC Advisor - fremtidens bankrådgivning.

...flyttet det centrale banksystem fra traditionelle mainframes til en fleksibel serverbaseret platform.

...rundet en årsomsætning på 1,5 mia. kroner (2015).
2004 - 2012
JN DATA A/S - NY DRIFTSLEVERANDØR
I 2012 overfører SDC sin IT-drift fra IBM til JN Data A/S, som hermed bliver driftsleverandør til hele den danske sektor - Nordea og Danske Bank undtaget.

I 2009 vælger de færøske pengeinstitutter SDC som samarbejdspartner og leverandør på IT-siden

I 2006 vælger også den svenske banksammenslutning Cerdo SDC som IT-leverandør

I 2004 indgår norske Terra-Gruppen (d.d. Eika Gruppen) aftale om at benytte SDC som IT-leverandør. Skiftet halverer IT-omkostningerne for gruppens 80 banker.


1996 - 2003
ÅBNER FOR FLERE NYE KUNDER
SDC outsourcer i 2002 IT-driften til IBM. Dette sker ud fra et ønske om at udnytte de økonomiske fordele, der er knyttet til stordrift i meget stor skala.

SDC omdannes i 1996 til aktieselskab og åbner hermed for tilknytning af nye pengeinstitutter på en mere kommerciel basis.

Samlet omsætning i 1996 er godt 800 mio. kr.
1971 - 1995
FLERE OG FLERE SYSTEMLØSNINGER
Knap 10 år efter etableringen er stort set samtlige sparekasser med behov for edb-ydelser tilsluttet SDC.

Med indførelsen af online-teknikken i begyndelsen af 1970-erne nedlægges centralerne i Århus og Odense - og alle aktiviteter samles først i København og senere i SDC's nuværende domicil i Ballerup.

I takt med sparekassernes behov udvides antallet af systemløsninger fra SDC.
1963 - 1970
EVENTYRET STARTET I 1963
Gennem 1960'erne vokser SDC's markedsandel kraftigt. I slutningen af perioden har SDC en omsætning på 9 mio. kr.

Den første central under SDC, Københavner-centralen, sættes i drift i 1964. Allerede i 1966 suppleres den med en central i Århus og året efter med endnu en central i Odense.

1963 - SDC etableres med det formål at udføre elektronisk bogføring for de danske sparekasser.