Stacc og SDC indgår strategisk samarbejde

Stacc AS og SDC A/S har indgået en langsigtet aftale om levering af en integreret løsning til behandling af lån til erhvervskunder i SDC’s pengeinstitutter. Leveringen fra Stacc er baseret på BM Analyse, Stacc’s specialistløsning for finansiel analyse, samt rådgivning og kreditprocesser til erhvervskundemarkedet. Målet er, at SDC skal kunne tilbyde sine kunder en moderne og fleksibel kreditløsning, der giver pengeinstitutterne en forenklet og forbedret kreditproces, og som samtidig sikrer, at opgaver vedr. myndighedskrav, dokumentation og sporbarhed varetages på en effektiv måde.Den digitale transformation til erhvervskundemarkedet er haltet langt bagefter privatkundemarkedet i banksektoren. Det skyldes blandt andet krav om regnskabsregulering, revision og behov for skønsmæssige vurderinger i erhvervsdelen af bankforretningen. Stacc har udviklet en brancheløsning til finansiel analyse, rådgivning og kreditproces målrettet til erhvervskundemarkedet, der er baseret på en høj grad af automatisering og moderne arkitektur. Det øger digitaliseringen af og integrationen med forskellige selvbetjenings- og kernebankløsninger.


"Målet med at integrere BM Analyse fra Stacc med SDC's egne løsninger er at sikre en endnu mere effektiv kreditproces for erhvervskunder. Den integrerede løsning vil give en fleksibel brugeroplevelse, hurtigere sagsbehandlingstid, en forenklet hverdag for erhvervskunderådgivere, overholdelse af myndighedskrav, korrekt dokumentation, højere datakvalitet og sporbarhed af kreditprocessen”, siger Hilde Seljom, Afdelingsdirektør i SDC.


SDC har en strategi om at bruge partnere i de tilfælde, hvor der allerede er en god løsning på markedet, og vi har specialiseret os i integrationer med tredjeparter. Netop derfor er vi glade for det mangeårige gode samarbejde, som allerede har resulteret i integrationen af Rådgiver PM, Stacc’s tilsvarende løsning til privatkundemarkedet. Vi er yderst tilfredse med at kunne udvide samarbejdet til erhvervskundemarkedet”, slutter Hilde Seljom.
Aftalen mellem SDC og Stacc indebærer levering og integration af en komplet sagsbehandlingsløsning, der kombinerer forretningsanalyse og en holistisk kreditproces for pengeinstitutter, der anvender SDC's kernebankløsninger. Partene har et nordisk perspektiv på samarbeidet, og løsningen skal leveres først til SDC's danske kunder.

BM Analyse fra Stacc omfatter en 360 graders finansiel analyse af virksomheden og er designet til at analysere likviditet og pengestrømme, vurdere evnen til at servicere gæld og foretage investeringer samt muligheder for forecasting og scenarieanalyse.

BM Analyse er en komplet forretningsøkonomisk analyse af små og mellemstore virksomheder, datterselskaber og enkeltmandsvirksomheder og kan også håndtere forskellige scenarier såsom startups, krise og nedgangstider, innovation og vækst samt geografisk ekspansion.


Vi er utrolig glade for at indgå denne aftale og ser frem til et fortsat strategisk og langsigtet samarbejde. Stacc har et af de største kompetencemiljøer i Norden inden for udvikling af løsninger til finansiel analyse og rådgivning, og det er glædeligt at opleve, at vi de seneste år har styrket vores position som leverandør i flere nordiske lande," siger Geir Nordrik, daglig leder af Stacc.


Løsningen vil blive leveret som en cloud-baseret SaaS-tjeneste fra Stacc, baseret på et partnerskab med Orange Business Services og Microsoft Azure. Projektet starter i foråret 2023 og er planlagt til at blive leveret i flere faser i løbet af 2023 og begyndelsen af 2024.
stacc og SDC