Torben Finnemann tiltrådt som adm. direktør. SDC’s ledelse udvides

Torben Finnemann er i dag, den 1. september, tiltrådt som ny adm. direktør for SDC. Han overtager roret efter Jesper Scharff, som efter mere end 10 år i spidsen for SDC har valgt at gå på pension.

Torben sætter lidt ord på sin nye rolle og kommende fokusområder: 

”Jeg har arbejdet i SDC i 10 år som områdedirektør og kender derfor organisationen rigtig godt. Så selvom jeg er ny i jobbet, er jeg langt fra ny i SDC, og har en dyb indsigt i både de muligheder og udfordringer, vi står over for.  

Den indsigt skal jeg gøre brug af nu. Dels til at sikre kontinuitet og god videreførelse af SDC’s mange igangværende projekter og indsatsområder, og dels til at justere vores indsatser, hvor der måtte være behov for det. 

Derudover er udarbejdelsen af vores fremadrettede strategi, som skal træde i kraft fra årsskiftet, et andet væsentligt fokusområde. Et arbejde som er planlagt til afvikling hen over efteråret.

Og så glæder jeg mig bare generelt til at fortsætte vores indsats med at skabe den gode bankoplevelse - og til at fortsætte det gode samarbejde med kunder og samarbejdspartnere samt, ikke mindst, alle mine dygtige kolleger.

Nu skal jeg fokusere på at videreudvikle det fundament, som er lagt for SDC. Og jeg vil gøre mit til at sikre, at SDC fortsætter med at være en arbejdsplads, som tiltrækker de mest kompetente og engagerede medarbejdere i branchen.”

 
SDC’s ledelse udvides
Torben Finnemann kommer fra en stilling som områdedirektør i forretningsområdet Advisory, Sales & Core Banking (ASCB). Grundet områdets størrelse, karakter og fremtidige vækst, er de nuværende ansvarsområder overdraget til nye områdedirektører: 

Hilde Seljom er udnævnt til områdedirektør for et nyt forretningsområde, Advisory & Sales Banking, som har ansvar for at udvikle og drifte SDC’s komplette rådgivningsløsninger inden for kredit, pension, investering og dagligbank.

Hilde Seljom har mere end 10 års erfaring fra finansiel og kommerciel IT-sektor, heraf de seneste fem år hos SDC. 

Niklas Høj er udnævnt til områdedirektør for et nyt forretningsområde, Core Business Application & Platform – et område med fokus på at sikre den essentielle Kerne-platforms stabilitet og på at understøtte de mange leverancer i SDC’s tværgående projekter.

Niklas startede i SDC i 2017 og har i alt mere end 15 års erfaring fra den finansielle og kommercielle IT-branche. 

De to nye områdedirektør vil pr. 1. september indgå som en del af SDC's ledelse.

Afdelingen Customer Migrations & Programs i ASCB overføres organisatorisk til området Sales, Customer Engagement & Shared Services med reference til områdedirektør Stig Valderhaug. Ændringen foretages med det formål at opnå øget synergi med øvrige kunderelaterede aktiviteter.
 
Torben Finnemann_2023

Torben Finnemann

Hilde Seljom

Hilde Seljom

Niklas Høj

Niklas Høj