SDC’s Strategi 2025 godkendt

Den 1. september 2023 tiltrådte Torben Finnemann som ny administrerende direktør på SDC. Sammen med den øvrige ledelse bestod en af efterårets væsentligste opgaver af udarbejdelsen af organisationens nye strategi som efterfølger til ”Strategi 2023, Enable Effective Banking”, der udløb ved årsskiftet.

Strategien får overskriften ”Strategi 2025, Execute Effective Banking” med fokus på at høste frugterne af tidligere års indsatser for at muliggøre ”effective banking” til gavn for pengeinstitutter og slutbrugere.

Strategiperioden vil være gældende for 2024 og 2025 og vil fokusere på fortsat effektiv eksekvering af værdi- og omsætningsskabende tværnordiske løsninger for pengeinstitutterne – løsninger som bygger videre på de mange teknologiske niveauskift, som SDC har implementeret på helt centrale platforme som fx Data Warehouse, Net- og mobilbank samt diverse rådgivningsværktøjer.

Fokusområder i Strategi 2025
Strategien indeholder fire søjler, som skal være med til at sikre efterlevelsen af ”Execute Effective Banking”:

 • Solution coordinated harvesting
  Hvordan SDC bliver endnu bedre til, på tværs af hele organisationen, at sikre kunderejsen fra A-Z
 • Execution professionalism
  Fortsat fokus på såvel kunde- samt medarbejdertilfredshed
 • Nordic growth
  Vækst på det norske marked samt styrket systemlandskab med udgangspunkt i tværnordiske løsninger
 • Operational priority
  Fortsat fokus på den operationelle drift, som er et særdeles vigtigt fundament for SDC’s forretning og leverancer

Reorganisering skal understøtte eksekveringen af Strategi 2025
Som et led i at drive og udvikle SDC i en retning, som både skaber en god arbejdsplads, leverer høj værdiskabelse og stabilitet til kunderne, samt sikrer en langsigtet favorabel udvikling af SDC, er der foretaget en reorganisering med virkning fra 1. januar 2024.

Administrerende direktør i SDC, Torben Finnemann, fortæller:

”Vi har – som altid – et ansvar for at sikre, at SDC kan bevare konkurrencefordele og udviklingskraft samt styrke markedspositionen. Vi har derfor foretaget nogle justeringer af SDC på forskellige parametre, herunder en reorganisering med henblik på at sikre øget professionalisering og samarbejde på tværs af SDC samt opnå organisatoriske synergier og simplificeringer.

Justeringerne er alle truffet med baggrund i grundige overvejelser om, hvordan vi fortsat kan sikre den samlede leveringskapacitet, fastholde udviklingskraften samt evnen til fortsat at levere vores ydelser til kunderne til en konkurrencedygtig pris fremadrettet.”

Organisationsændringen består af følgende:

 • Etablering af et nyt Business Excellence område
  Et område som skal fokusere på og understøtte SDC’s processer, projekteksekvering, professionalisering og samarbejde på tværs af SDC og fællesskabet med kunderne samt eksekveringen af Strategi 2025

  Kristina Søndberg er pr. 1. januar 2024 tiltrådt som ny områdedirektør for Business Excellence området. Hun kommer med baggrund fra Coloplast, RSA, NNIT og Microsoft og indtræder pr. 1. januar 2024 i SDC’s direktørgruppe

 • Konsolidering af tre tæt relaterede udviklingsområder til ét udviklingsområde
  Et nyt udviklingsområde konsoliderer tre nuværende områder og frigør dermed koordineringsmæssige og kompetencemæssige synergier på tværs af SDC

Rammerne er på plads for eksekvering af Strategi 2025
Som det er tilfældet i dag, er det altoverskyggende mål også fremover at levere attraktive løsninger til en konkurrencedygtig pris til kunderne.

Torben Finnemann uddyber:

”Vi har en forpligtelse over for både vores kunder og medarbejdere om at sikre SDC som forretning, organisation og arbejdsplads. Vi er af den klare overbevisning, at vi med disse ændringer har skabt det fundament, der skal til for at vi – i tæt samarbejde med pengeinstitutterne – kan sikre SDC’s fortsatte fremdrift, eksekvere på Strategi 2025 og dermed indfri forventningerne til Execute Effective Banking samt, ikke mindst, kundernes forventninger til konkurrencedygtige løsninger.” 

SDC bygning