SDC indgår i nyt samarbejde om AI

SDC er med i det nye konsortium, Dansk Sprogmodel Konsortium, hvor målet er at udvikle en sprogmodel, der er endnu bedre til dansk end de eksisterende internationale modeller, og hvor der samtidig er fokus på transparant brug af data.

Generativ AI er et superspændende område, og vi vil gerne bidrage til at udvikle en stærk dansk sprogmodel, som også pengeinstitutterne hos os kan drage nytte af. Mulighederne er enorme på det område, og det er et fokusområde for os at omfavne de muligheder, som AI giver,” fortæller områdedirektør Marianne Nielsen fra Operation & Infrastructure Services.

Det er Alexandra Instituttet, IBM Danmark og Dansk Erhverv, der står i spidsen for det nye konsortium, og en lang række offentlige og private aktører har tilsluttet sig projektet ved at åbne op for at stille data til rådighed for de nye sprogmodeller. SDC er med fra start i dette arbejde, som på sigt vil være til stor gavn for de pengeinstitutter som anvender SDC’s løsning.

Vores opgave er at være med til at fodre den nye danske sprogmodel med data, som den kan lære af. Nu skal vi have en dialog med pengeinstitutterne om, præcis hvad vi kan byde ind med. Man kunne fx forestille sig allerede offentlige tekster fra hjemmesider, brevskabeloner og så videre” forklarer Jesper Nyvold Larsen, områdedirektør for CTO Office, og fortsætter:

Der skal bruges enorme mængder data for at skabe en velfungerende model. SDC og vores medlemsbanker vil kunne bidrage med en lille del af dette”.

Af muligheder i fremtiden peger Jesper Nyvold Larsen f.eks. på muligheden for, at en dansk sprogmodel vil kunne generere gode automatiske mødereferater fra kundemøder, så rådgivernes administrative opgaver mindskes, ligesom en dansk sprogmodel vil kunne anvendes til at bygge velfungerende danske chat-bots til f.eks. kundesupport. Mulighederne er mange, hvis kvaliteten og sikkerheden bag sprogmodellerne er i orden.

Han understreger, at netop leveringen af data til den nye sprogmodel er afgørende for, at modellen bliver en succes og så dygtig til at skrive på dansk som muligt. Men det skal ske på en ordentligt og transparant måde, så alle kan være trygge i brugen af modellen. Et af kritikpunkterne af udenlandske sprogmodeller er nemlig, at det er uklart, hvordan og hvilke data, modellerne bygger på. Derfor har det ifølge IBM Danmark – der er med i konsortiet – også været essentielt i det nye samarbejde at sikre ansvarlig AI med beskyttelse af ophavsrettigheder og med gennemsigtighed fra data til resultat.

Næste skridt er ifølge Jesper Nyvold Larsen at mødes med repræsentanter fra pengeinstitutterne i SDC-fællesskabet og sammen kigge nærmere på, hvilke typer af data og i hvilke mængder, man kan bidrage til den nye model.

Du kan læse mere om det nye samarbejde på Dansk Erhvervs hjemmeside her.

 

 

Working on laptop