Nyheder

Udvidelse af gyldighedsperioden for betalingstjenestebrugeres samtykke (16/5-2023)

Gyldigheden af det samtykke, som betalingstjenestebrugere skal give til udbydere af betalingsinitierings- eller kontooplysningstjenester, som ønsker at få adgang til PSD2 data, udvides pr. 25. juli 2023 fra 90 til 180 dage. 
 
Dette betyder, at hvis betalingstjenestebrugeren afgiver eller fornyer sit samtykke

 • inden den 25. juli 2023, vil det blive forlænget med 90 dage.

 • fra den 25. juli 2023 kl. 00:00, vil det blive forlænget med 180 dage.

Ændringen sker automatisk og kræver ingen ændringer i adgangen til SDC’s PSD2 API'er. 

Kontakt SDC's PSD2 support, hvis I har spørgsmål.