Nyheder

Autentifikation af PSD2 betalinger med kun ét Strong Customer Authentication (SCA) udvides med norsk BankID (9/4-2024)
SDC åbner nu for, at man også kan bruge BankID for Norge ved autentificering af PSD2-betalinger ved hjælp af løsningen, som kun kræver én stærk kundeautentifikation (1-SCA).

Den nye løsning gør brug af en ny type token, som kræver udvikling hos brugerne af SDC’s PSD2 API’er. Løsningen understøtter nu nemlig også norsk BankID.

Den eksisterende autentifikationsløsning, som i dag anvendes ved kald til SDC PSD2 API’er, vil fortsat virke uforandret.

Læs evt. mere om løsningen her på siden.

Kontakt SDC's PSD2 support, hvis I har spørgsmål.
Autentifikation af PSD2 betalinger med kun ét "Strong Customer Authentication" (SCA) (9/1-2024)
SDC udvider nu muligheden for at initiere betalinger med en autentifikationsløsning, som kun kræver én stærk autentifikation af slutbrugere ved brug af MitID Privat. 

Den nye løsning gør brug af en ny type token, som kræver udvikling hos brugerne af SDC’s PSD2 API’er.

Den eksisterende autentifikationsløsning, som i dag anvendes ved kald til SDC PSD2 API’er vil fortsat virke uforandret.

Læs evt. mere om løsningen her på siden.

Kontakt SDC's PSD2 support, hvis I har spørgsmål.
 
Udvidelse af gyldighedsperioden for betalingstjenestebrugeres samtykke (16/5-2023)

Gyldigheden af det samtykke, som betalingstjenestebrugere skal give til udbydere af betalingsinitierings- eller kontooplysningstjenester, som ønsker at få adgang til PSD2 data, udvides pr. 25. juli 2023 fra 90 til 180 dage. 
 
Dette betyder, at hvis betalingstjenestebrugeren afgiver eller fornyer sit samtykke

 • inden den 25. juli 2023, vil det blive forlænget med 90 dage.

 • fra den 25. juli 2023 kl. 00:00, vil det blive forlænget med 180 dage.

Ændringen sker automatisk og kræver ingen ændringer i adgangen til SDC’s PSD2 API'er. 

Kontakt SDC's PSD2 support, hvis I har spørgsmål.