Strategi 2025: Execute Effective Banking

Den 1. januar 2024 markerede en stor milepæl for SDC. Her indledtes en ny 2-årig strategi, der under overskriften ”Execute Effective Banking” tager udgangspunkt i SDC’s stærke fundament og nordiske markedsposition. 

Strategiperioden omfatter 2024 og 2025 og fokuserer på, hvordan SDC fortsat kan levere værdi- og omsætningsskabende tværnordiske løsninger til pengeinstitutterne. Dette tværnordiske fokus og fællesskab er en helt central del af strategien og gavner konkurrenceevnen og kundeoplevelsen i hele SDC-fællesskabet af pengeinstitutter i både Danmark, Norge, Sverige og på Færøerne.

Strategien indeholder fire søjler, som skal være med til at sikre efterlevelsen af ”Execute Effective Banking”:

 • Solution coordinated harvesting
  Hvordan SDC bliver endnu bedre til, på tværs af hele organisationen, at sikre kunderejsen fra A-Z
 • Execution professionalism
  Fortsat fokus på såvel kunde- samt medarbejdertilfredshed
 • Nordic growth
  Vækst på det norske marked samt styrket systemlandskab med udgangspunkt i tværnordiske løsninger
 • Operational priority
  Fortsat fokus på den operationelle drift, som er et særdeles vigtigt fundament for SDC’s forretning og leverancer

 

Interne værdier er en del af en meningsfuld strategi 

I hele strategiperioden er vores fokus på at styrke det tværfunktionelle samarbejde, hvor bl.a. tre interne værdier fungerer som en vigtig hjørnesten for at fremme dette samarbejde – og dermed realisere strategien og opfylde vores vision: En god bankoplevelse til en konkurrencedygtig pris.

I Strategi 2025 vil de interne værdier blive en endnu mere integreret del af vores arbejde end tidligere. Værdierne er ét af de fundamenter, hele strategien er bygget på.

 

 

Læs om vores værdier her
 

 

Vores vision

En god bankoplevelse til en konkurrencedygtig pris.

   
Vores mission

At tilbyde mindre og mellemstore nordiske banker effektive,brugervenlige og åbne systemer via et afbalanceret mix  af egen udvikling og samarbejde med de bedste partnere på markedet.

 

Rammerne er på plads for eksekvering af Strategi 2025

” Vi har skabt det fundament, der skal til for at vi – i tæt samarbejde med pengeinstitutterne – kan sikre SDC’s fortsatte fremdrift, eksekvere på Strategi 2025 og dermed indfri forventningerne til Execute Effective Banking.” Adm. direktør i SDC, Torben Finnemann