Årsrapport 2023

Fokus på fællesnordisk bank-it sikrer SDC et godt resultat for 2023. I de kommende år øges dette fokus yderligere.

Rammerne er på plads for SDC med den nye 2025 Strategi, ”Execute Effective Banking”. Moderne tværnordiske it-løsninger, store vækstambitioner på særligt det norske marked samt trivsel hos medarbejderne skal sikre fortsat høj værdiskabelse for SDC’s kunder i hele Norden.

Godt 2023-resultat
Årsrapport 2023 blev godkendt på SDC’s generalforsamling den 6. maj 2024. Rapporten viser, at SDC står et godt og stabilt sted med tilfredse medarbejdere, øget efterspørgsel fra SDC-pengeinstitutterne og en fortsat høj fællesnordisk udvikling:

  • Nettoomsætning 1.837 mio. DKK, svarende til en omsætningsvækst på 8 %
  • Resultat efter skat er steget fra cirka 17 til 31 mio. DKK
  • Fortsat høj fællesnordisk udvikling
  • Faldende sygefravær, lavere medarbejderomsætning samt tilfredshedsundersøgelse med stigende score inden for bl.a. arbejdsforhold, motivation og engagement indikerer øget medarbejdertrivsel

Modernisering og tilpasning af systemportefølje

Med den nye 2025 strategi, Execute Effective Banking fokuserer SDC på at høste frugterne af tidligere års strategier med et teknisk niveauskifte og tilpasning af systemporteføljen – dvs. tværnordiske løsninger, udfasning af vedligeholdelsestunge løsninger samt nedlukning af omkostningstunge systemer med få brugere. 

”På SDC har vi gennem de seneste år investeret ca. en halv mia. årligt i modernisering af vores centrale platforme indenfor fx Data Warehouse, rådgivningsværktøjer til pengeinstitutternes medarbejdere, automatisering samt net- og mobilbanken. Og vi har en helt unik tværnordisk kernebankplatform, designet med fokus på nordisk skalérbarhed og fleksibilitet. Det betyder, at vi kan fokusere på fremtiden, arbejde med de nyeste teknologier og dermed optimere vores konkurrencedygtige løsninger til kunderne yderligere,” forklarer adm. direktør hos SDC, Torben Finnemann.
 

Attraktive løsninger og tilfredse medarbejdere skal sikre værdi – og vækst i Norge
Efter et begivenhedsrigt 2023, herunder ny adm. direktør og ledelse, ny organisation samt lancering af ny strategi, er rammerne på plads for realiseringen af den nye to-årige strategi.  

”Medarbejderne er fundamentet for, at vi kan skabe værdi for vores kunder. Det skal være sjovt og motiverende at gå på arbejde, og derfor glæder det mig, at vi oplever en stigende tilfredshed blandt vores medarbejdere. Det er helt afgørende for, at vi kan fastholde og tiltrække de dygtigste kolleger”, siger Torben Finnemann.

Omsætningen for 2024, hvoraf mere end 80 % af den forventede omsætning allerede er i ordrebogen, vil fortsat være drevet af fællesnordisk udvikling på områder som compliance, automatisering, betalingsområdet samt digitale kundekanaler og selvbetjening. SDC har en skalérbar organisation, som med eksterne samarbejdspartnere og nearshore setup i Polen gør det muligt at tilpasse og optimere ressourcerne og dermed sikre leverancekapaciteten. 

”I 2024 har vi fokus på at sikre øget professionalisering og samarbejde på tværs af SDC-fællesskabet og, ikke mindst, indfri kundernes forventninger til vores leverancer af konkurrencedygtige, tværnordiske løsninger. Vi skal levere endnu mere ny funktionalitet, nye løsninger og services, der kan hjælpe SDC-pengeinstitutterne med at blive mere effektive, bidrage til øget omsætning og på den måde skabe værdi for deres kunder og aktionærer. 

Derudover har vi netop åbnet et kontor i Bergen, og vi har store forventninger til vores igangværende positive dialoger på det norske marked. Vi ser gode muligheder for at indfri vores vækstambitioner og dermed styrke vores leverance- og konkurrenceevne yderligere”,
slutter Torben Finnemann. 

 

Se Årsrapport 2023

Hiking on grass hill 1600x900