Kundesjekk og SDC indgår strategisk samarbejde

Aftale mellem SDC og norske Kundesjekk vil styrke pengeinstitutters konkurrenceevne i Norden.

SDC og Kundesjekk, som er ejet af BankID BankAxept, har indgået et strategisk samarbejde, som fremover vil gøre det enklere for pengeinstitutter i hele Norden at etablere erhvervskundeforhold samt foretage den lovpligtige kundekontrol.  

Som en del af kampen mod at forhindre hvidvask og terrorfinansiering mødes pengeinstitutter af stigende rapporteringskrav til kundekontroller. Dette, samt stigende IT-omkostninger, gør det helt essentielt for pengeinstitutterne at kunne integrere omkostningseffektive og konkurrencedygtige løsninger i deres systemer.  

Vi har indgået et strategisk samarbejde med Kundesjekk og BankID BankAxept, som har resulteret i en ny, omkostningseffektiv løsning, der automatiserer pengeinstitutternes proces for kundekontrol, fjerner manuelle arbejdsopgaver og dermed reducerer sagsbehandlingstiden for rådgiverne i pengeinstitutterne. Dette frigiver ressourcer til kunderådgivning og kundepleje. 
 

- Med dette samarbejde får 28 banker i Danmark og Norge adgang til en fuldt digitaliseret og effektiv løsning for kundekontrol i SDC’s kernebanksystem. Løsningen forventes implementeret hos de første banker efter sommerferien, siger Øyvind Westby Brekke, administrerende direktør i BankID BankAxept, som ejer Kundesjekk. 


Vil på sigt kunne bruges af alle SDC’s kunder i Danmark, Norge og Sverige 
Løsningen er baseret på API’er og gør det muligt for pengeinstitutterne, via Kundesjekk og BankID, at hente relevante data fra en række offentlige aktører på det nordiske marked. Denne fuldt digitaliserede proces medfører dermed også en langt nemmere proces for virksomhederne, fx når de skal oprettes som ny kunde i et pengeinstitut. Løsningen bliver fuldt integreret mod SDC’s kernebanksystem og vil på sigt kunne anvendes af alle vores kunder i Danmark, Norge og Sverige.    

For Sille Stener, områdedirektør i Digital Channels her i SDC, er den nye løsning resultatet af et vigtigt strategisk samarbejde:  

- Vores åbne kernebankplatform, og de muligheder den medfører, er en helt essentiel del af vores strategi. En åben platform øger innovationen og bidrager til en mere omkostningseffektiv udvikling, hvilket styrker konkurrenceevnen for både SDC og vores kunder. Digitalisering af erhvervskunder er et fokusområde for SDC og vores kunder i hele Norden, og da Norge er langt fremme på det digitale område, var det naturligt for os at se mod netop Norge for at finde en samarbejdspartner


Kort om løsningen  

  • Den nye løsning kan anvendes af SDC’s kunder i Danmark, Norge og Sverige og indhenter en lang række data fra såvel offentlige som private leverandører til brug for pengeinstituttets processer for kundekontrol  
  • Løsningen forventes bredt udrullet i 2. halvår 2023 blandt norske og danske pengeinstitutter  

Om BankID BankAxept / Kundesjekk 

BankID og BankAxept er Norges mest brugte services inden for ID og betaling (svarende til MitID og Nets i Danmark).  

BankID er en elektronisk ID og signatur, som bruges til alt fra netbank, offentlige services og private services inden for mange brancher.  

Kundesjekk
er en Kend-din-kunde service til virksomheder, som er rapporteringspligtige jf. hvidvaskloven. 

Kundesjekk og SDC samarbejde